Mai névnap

Időjárás

Kikelet havának (március) iskolai eseményei

2020. április 8. szerda

Mottó: OKTATÁSTÖRTÉNETI IDŐKET ÉLÜNK!

 

A hónap első munkanapjának délutánján munkaértekezlet keretében értékeltük február havi tevékenységeinket, majd megbeszéltük a márciusi eseménytervünket is. 

Akkor még nem tudhattuk, hogy terveink nagy részének megvalósítását a koronavírussal kapcsolatos vészhelyzet elrendelése lehetetlenné teszi…

 

De haladjunk sorjában!

 

Március első hetében tartottuk a Pénzügyi Témahetet a felső tagozaton osztályfőnöki órák keretében. Pénzügyi ismeretekkel is rendelkező pedagógusunk, Gulyás Ágnes tartott ebben a témában tájékoztatókat felsőseinknek.

 

A Lázár Ervin Program keretében a 7. osztályosok a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjét hallgatták meg Veresegyházán a Művelődési Házban (részletes tudósítás külön olvasható).

 

Petriné Sándor Krisztina tanárnő eredményes pedagógus-minősítésen vett részt, gratulálunk meggyőző teljesítményéhez!

 

Negyedikeseink nagy elszántsággal és szorgalommal készültek az iskolai március 15-i ünnepély megtartására. Heteken keresztül gyakoroltak, készültek, hogy március 13-án, pénteken bemutassák műsorukat az iskola közösségének. A kormány által elrendelt vészhelyzet miatt azonban csak üres nézőtér előtt adhatták elő ünnepi műsorukat, miután a rendelet 100 főben maximalizálta a zárt térben tartózkodók számát. Felvettük az ünnepi műsort, és amint visszatér a normál oktatási rend, levetítjük negyedikeseink műsorát minden osztályunknak.

 

 

Még az utolsó iskolai nap délutánján tanulóink - szülői és pedagógusi segítséggel - 13 db ezüst hársfát ültettek az iskola és az óvoda közötti füves részen a 10 millió fa program keretében. Az eseményen tiszteletét tette Klement János polgármester úr is.

 

 

Az iskolák digitális munkarendre történő átállásának miniszterelnöki bejelentését követően azonnal megmozdult a magyar pedagógustársadalom, hogy meg tudjon felelni ennek az új kihívásnak! A különböző közösségi oldalakon egymást követték a kérdések, felvetések és az azokra adható válaszok. Digitális tudásmegosztásoknak se szeri, se száma nem volt!

Nagyon jó volt tapasztalni ennek a hatalmas „virtuális tanári szobának” a nyüzsgését! A hétvége mindkét napja a digitális oktatásra történő átállás jegyében telt.

 

Március 16-án, hétfőn reggel – az üresen kongó épület egyik tantermében - nevelőtestületünk megbeszélte a helyi lehetőségeket ebben az új helyzetben. Egyeztettünk a tanulókkal és szüleikkel történő kapcsolattartás módjáról, illetve felmértük, hogy milyen technikai háttértámogatással tudjuk elkezdeni a digitális munkarendet.

 

Az egyik apuka már az első napon felajánlotta segítségét egy közös iskolai platform elindítását ajánlva. Ő Kovács Tamás úr (egy negyedikes és egy nyolcadikos tanulónk édesapja), aki informatikusként sok tapasztalatot szerzett már a felnőttek távoktatása terén.

Segítségével megismerkedett tantestületünk a Microsoft Teams platformmal. Ahhoz, hogy egységesen tudjuk használni ezt a felületet online továbbképzést tartott minden pedagógusunknak. Elévülhetetlen érdemeket szerzett önként vállalt segítségnyújtásával, hogy a hónap végére (a digitális munkarend 3. hetére) egységesíthessük távoktatásunkat e felület segítségével!

Nagy köszönet illeti munkáját!

 

Végezetül szeretném idézni a Nemzeti Pedagógus Kar által megfogalmazottakat, amely gondolattal teljes mértékben egyetértek:

“A digitális munkarendre való átállással az iskolák egyik pillanatról a másikra olyan feladattal találták szemben magukat, amelyet egyszerre kell kitalálniuk, megvalósítaniuk, ellenőrizniük és tovább fejleszteniük. Ez minden iskolában dolgozó pedagógus számára – még azok számára is, akik jártasak a digitális eszközök használatában és a digitális oktatási módszerek alkalmazásában – komoly pluszfeladatot ró.

Soha nem volt még ennyire fontos a tanulók, a szülők és a pedagógusok együttműködése és egymásba vetett bizalma, a digitális munkarend sikere jelentős mértékben ezen múlik.”

Varga László intézményvezető